Użytkownicy, którzy są zapisani w programie Windows Insider i mają ustawione szybsze otrzymywanie aktualizacji mogą sprawdzać dostępność nowego testowego buildu Windows 10...