Czasami można odnieść wrażenie, że Microsoft jest mistrzem we wprowadzaniu w życie produktów skazanych na porażkę. Pierwszy był Windows RT. Później...