Możliwość dostępu do naszych plików z dowolnego urządzenia to niewątpliwa zaleta przechowywania danych w chmurze. Użytkownik takiego rozwiązania, idąc na imprezę...