UPDATE2: WhatsApp, niezwykle popularna międzyplatformowa aplikacja do komunikacji tekstowej i wideo została wczoraj usunięta z WPS. Wyszukując ją poprzez przeglądarkę w sklepie MS otrzymamy jedynie komunikat: „This...