Jeżeli przyszło wam korzystać z przeglądarki Chrome na Windows 10 z dotykowym ekranem, wiecie zapewne, że nie należy to do przyjemności....