Finalna wersja Windows 10 Mobile na pewno przyniesie rozszerzone wsparcie dla bezprzewodowej wymiany informacji, czyli NFC. Tym razem Microsoft skupia się bardziej...