Wałkowaliśmy to już tysiąc razy w oficjalnych i nieoficjalnych wiadomościach a teraz w ramach przypomnienia i uzupełnienia publikujemy listę kluczowych zmian...