Zawieszanie się systemu Windows Phone 7 następuje niezwykle rzadko, ale nie możemy wykluczyć, że kiedyś się nam to zdarzy. Co wtedy...