Microsoft, mimo słabnacej pozycji Skype na rynku komunikatorów, intensywnie rozwija jedną ze swoich najważniejszych usług zarówno w wersji dedykowanej Androidowi, jak...