windowsowo.pl

Twoje centrum informacji o nowych technologiach – Windows 10 – Android – iOS

przesyłanie multimediów

Aplikacja Wyślij do (DLNA) wkrótce również dla WP8

Wyślij do (Play To) to aplikacja wykorzystująca technologię DLNA pozwalającą na wysyłanie plików multimedialnych (zdjęć, muzyki, filmów) z naszej Lumii na urządzenia takie jak telewizory, odtwarzacze BluRay, laptopy, itp. które są również obsługują DLNA i podłączone są do tej samej sieci….