Kolejne zestawienie aktualizacji, w którym szczególną uwagę warto zwrócić na NextGen Readera, Insidera, Evernote i aplikację mobilną Banku Pekao SA. Jeżeli...