Microsoft upublicznił nową funkcjonalność systemu Windows 10, a mianowicie Windows Hello. Pozwala ona użytkownikowi zalogować się do systemu i do aplikacji...