Nokia robi co może by podźwignąć się po niezbyt udanych, żeby nie powiedzieć tragicznych, ostatnich latach. Receptą na wyjście z dołka...