Fińska firma jest niewątpliwie liderem na rynku (mobilnym), jeśli chodzi o liczbę posiadanych patentów. Według portalu ZDNet jest ich ponad 10...