Kolejny czwartek i kolejne tytuły objęte promocją Red Strip Deals. Jak zwykle są to dwie gry: jednak z Xbox Live druga...