Wielu użytkowników kojarzy Microsoft – jedną z największych korporacji technologicznych na świecie – z bardzo wąskim gronem produktów, które prezentują. Niewątpliwie...