W związku z rychło zbliżającą się aktualizacją Tango, Microsoft stworzył i wydał nową wersję narzędzi developerskich, mających na celu umożliwić twórcom...