Microsoft konsekwentnie realizuje program wsparcia dla swoich poszczególnych produktów. Te nowsze są sukcesywnie aktualizowane, a starsze powoli wycofywane są z obiegu....