Wraz z ostatnią aktualizacją Windowsa Mobile, oznaczoną numerem 14367 wprowadzono zmianę, która otrzymała swój akapit tekstu poza główną listą zmian. Pozostała...