Microsoft stara się jak może, aby kolejna wersja Windows oznaczona numerem 10 spełniała oczekiwania użytkowników. Między innymi w tym celu powstał...