Facebook (Beta) jest chyba jedną z tych aplikacji o poprawkach, do której chcą być informowani niemal wszyscy użytkownicy WP(8). Pierwszy Facebook...