Będący jednym z członków Fairsearch.org Microsoft za jego pośrednictwem postawnił złożyć formalną skargę do Komisji Europejskiej „na antykonkurencyjną strategię Google, w...