Pierwotnie tekst ten zaczynał się od słów „Zima za oknem trzyma coraz słabiej, każdego dnia słońce będzie zachodzić coraz później a...