Jeżeli jesteście uczestnikami programu Windows Insider wiece z pewnością, że Microsoft stale rozwija swój najnowszy produkt i w każdym wydaniu udostępnia...