Po godzinie 19 udostępniono kompilację Windows 10 dla komputerów PC w szybkim kręgu aktualizacji programu Windows Insider. Kompilacja oznaczona jest numerem...