Disney jako jeden z nielicznych producentów aplikacji traktuje Windows Phone na równi z innymi systemami. Ich gry trafiają na systemy Microsoftu...