Kwestie związane ze Sklepem Microsoftu od zawsze były dość „śliskie”. Wymieniając te najczęściej powtarzające się: 1) często (od rozpoczęcia unifikowania sklepu...