Funkcja automatycznego zapisywania wykonanych naszym telefonem zdjęć jest niezwykle przydatna, będąc dobrym argumentem za wykorzystanie usługi chmury od Microsoftu. Pozwala ona...