Użytkownicy WP8.1 nie pozostawili na nowym hubie muzycznym suchej nitki, o czym najlepiej świadczą recenzje i oceny na stronie aplikacji. Microsoft obiecał...