Dopiero co pisaliśmy, że na MSDN jeden z pracowników Microsftu przyznał, że firma jest świadoma istnienia błedów zwiaząnych z aktualizacją kafli w...