Pomimo tego, że Windows Phone jest trzecią siłą na rynku smartfonów, wielu deweloperów nadal pomija okienka i nie tworzy na nie...