Za dokładnie dwa tygodnie Microsoft zorganizuje w Nowym Jorku „małą konferencję” pod znakiem Surface. Informują o tym wydarzeniu być może celowo używa...