windowsowo.pl

Twoje centrum informacji o nowych technologiach – Windows 10 – Android – iOS

Aktualności Bezpieczeństwo Ciekawostki

Jak Poczta Polska (nie)dba o naszą prywatność. Ciekawe wytyczne w sieci!

Jak doskonale już wiemy, Poczta Polska zajmie się obsługą wyborów korespondencyjnych, które odbędą się w Polsce najprawdopodobniej w maju. Jak sobie z tym poradzi – to już kwestia dyskusyjna. Mówi się o tym, że mogą pojawiać się ogromne problemy zarówno z dostarczaniem standardowych przesyłek, jak i pakietów do głosowania. Tymczasem właśnie do sieci wyciekły ciekawe wieści związane ze sposobem zabezpieczenia naszych danych przez naszego narodowego operatora pocztowego.

Czy Poczta Polska nie wie jak dbać o bezpieczeństwo danych?

W sieci pojawiły się właśnie ciekawe doniesienia związane z tym w jaki sposób Poczta Polska chce uzyskać nasze dane od jednostek samorządu terytorialnego. Wrażliwe dane Polaków i Polek mają zostać przekazane naszemu narodowemu dostarczycielowi przesyłek w mało bezpiecznej formie. Poczta zwróciła się bowiem do urzędów z wytycznymi, by dane zostały przekazane w formie nieszyfrowanego pliku tekstowego bądź bazy w formacie CSV. Ktoś chyba zapomniał, że do takich danych bardzo łatwo mogą uzyskać dostęp niepowołane osoby. Taka dyrektywa może więc budzić oburzenie obywateli. Miejmy nadzieję, że decyzyjni pracownicy Poczty Polskiej jeszcze się zreflektują i poważniej podejdą do przetwarzania naszych danych. Działaniom Poczty dość stanowczo przeciwstawili się już niektórzy burmistrzowie, prezydenci miast oraz wójtowie gmin, którzy odmówili przekazania danych do czasu, aż nie zmieni się polityką w kwestii ich odpowiedniego zabezpieczenia.

Bezpieczeństwo naszych danych osobowych to w dobie cyberprzestępczości kwestia kluczowa. Próba przeforsowania wyborów „na siłę” i organizowanie ich bez odpowiedniego przygotowania w tej kwestii może skończyć się katastrofą. Miejmy nadzieję, że do 10 maja ta kwestia zostanie rozwiązana w rozsądny sposób.

Źródło: @pomaska, Twitter