windowsowo.pl

Twoje centrum informacji o nowych technologiach – Windows 10 – Android – iOS

Aktualności Ciekawostki

Kwarantanna domowa obowiązkowa! Nowe wytyczne rządu w sprawie aplikacji!

O aplikacji Kwarantanna domowa pisaliśmy Wam już jakiś czas temu. Powstała ona z zamysłem nie tylko kontrolowania czy przestrzegamy kwarantanny, ale i byśmy mogli zgłaszać ważne problemy w trakcie jej odbywania. Jak się okazuje, niemal każda osoba objęta kwarantanną będzie musiała zainstalować tę aplikację na swoim smartfonie lub tablecie.

Ustawa nakreśla zasady korzystania z aplikacji!

Z ustawy możemy wyczytać co następuje:

Art. 7e. 1. Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.

Jeśli nie posiadamy smartfona – ustawodawca także przewidział rozwiązanie:

2. Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

Jeśli natomiast zataimy informacje związane z posiadaniem urządzenia mobilnego, bądź poświadczymy nieprawdę – Państwo wyciągnie wobec nas konsekwencje:

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Biorąc pod uwag fakt, że aplikacja Kwarantanna domowa zbiera w Sklepie Play dość negatywne opinie, to nasze władze mogą mieć problem z egzekwowaniem prawidłowego jej użytkowania. Cała operacja zmuszenia obywateli do korzystania z niej może zakończyć się spektakularną klapą.

Być może ktoś spośród Was przebywa właśnie na kwarantannie domowej. Dajcie koniecznie znać, czy mieliście okazję skorzystać z aplikacji i jak się ona spisuje. Czy Waszym zdaniem jesteśmy na tyle zaawansowanym pod względem cyfrowym społeczeństwem, by takie akcje prowadzić na szeroką skalę?