windowsowo.pl

Twoje centrum informacji o nowych technologiach – Windows 10 – Android – iOS

Aktualności Windows 10

Aktualizacja Windows 10 Build 15007 utknęła na 0%? Jest rozwiązanie problemu

Wczoraj w godzinach porannych udostępniona została aktualizacja Windows 10 dla PC i Mobile (build 15007) w programie Windows Insider w szybkim kanale aktualizacji. Przy próbie aktualizacji komputerów cześć użytkowników miewała jednak problemy – pobieranie nie startowało i „wisiało” na 0%.

Problem dotknął również mnie, jednak po chwili przeszukiwania internetu udało mi się odnaleźć działające rozwiązanie, które podaje poniżej:

  1. Najprostsza metoda to połączyć się do sieci przez alternatywną sieć, jeżeli korzystamy z Wi-Fi możemy spróbować połączyć się po kablu, to powinno rozwiązać sprawę.
  2. Jeżeli powyższa metoda nie zadziała, albo nie masz jak wpiąć kabla w swój sprzęt skorzystaj z poniższego sposobu, u mnie zadziałał:

Stwórz nowy plik tekstowy i nazwij go np: update.bat. Otwórz go za pomocą notatnika i wklej do niego poniższą treść:

net stop wuauserv
net stop bits
net stop cryptsvc
net stop trustedinstaller
sc config cryptsvc start= auto obj= „NT Authority\NetworkService” password= a
sc config wuauserv start= auto obj= LocalSystem
sc config bits start= delayed-auto obj= LocalSystem
Sc config trustedinstaller start= demand obj= LocalSystem
Sc config eventlog start= auto
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d „%systemroot%\system32\wuaueng.dll” /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bits\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d „%systemroot%\system32\qmgr.dll” /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f
reg delete HKLM\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier /f
reg delete HKLM\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex /f
reg delete HKLM\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving /f
sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;WD)
sc sdset bits D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)
sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
sc sdset trustedinstaller D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)
sc sdset eventlog D:(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)S:(AU;SA;DCRPWPDTCRSDWDWO;;;WD)(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
takeown /f %systemroot%\winsxs\pending.xml
icacls %systemroot%\winsxs\pending.xml /grant Administrators:(F)
icacls %systemroot%\winsxs\pending.xml /grant Administratörer:(F)
del /q %systemroot%\winsxs\pending.xml
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2
ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
rename \ProgramData\Microsoft\Network\Downloader Downloader.old
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe atl.dll /s
regsvr32.exe urlmon.dll /s
regsvr32.exe jscript.dll /s
regsvr32.exe vbscript.dll /s
regsvr32.exe scrrun.dll /s
regsvr32.exe msxml3.dll /s
regsvr32.exe msxml6.dll /s
regsvr32.exe actxprxy.dll /s
regsvr32.exe softpub.dll /s
regsvr32.exe wintrust.dll /s
regsvr32.exe dssenh.dll /s
regsvr32.exe rsaenh.dll /s
regsvr32.exe cryptdlg.dll /s
regsvr32.exe oleaut32.dll /s
regsvr32.exe ole32.dll /s
regsvr32.exe shell32.dll /s
regsvr32.exe wuapi.dll /s
regsvr32.exe wuaueng.dll /s
regsvr32.exe wups.dll /s
regsvr32.exe wups2.dll /s
regsvr32.exe qmgrprxy.dll /s
regsvr32.exe wucltux.dll /s
regsvr32.exe wuwebv.dll /s
net start eventlog
net start cryptsvc
net start bits
net start wuauserv
fsutil resource setautoreset true c:\
netsh winhttp reset proxy
bitsadmin /reset /allusers
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
:MESSAGE
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
echo===========================================================
echo     The commands has been succesfully executed. Hit enter to continue
echo===========================================================
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pause > Null
:end

Zapisz plik i uruchom go jako administrator. Po chwili zresetują się ustawienia Windows Update i będziesz mogł ponownie rozpocząć pobieranie aktualizacji.

Źródło: forum Microsoft