windowsowo.pl

Twoje centrum informacji o nowych technologiach – Windows 10 – Android – iOS

Aktualności Poradniki

Tom XAP Installer – łatwiejsza instalacja własnych programów

Kilkanaście dni temu pisaliśmy o odblokowaniu urządzeń Windows Phone 7 i narzędzieu ChevronWP7. Aplikacja ta pozwala na instalowanie programów .XAP nie pochodzących z Marketplace. Aby zainstalować aplikacje .XAP musieliśmy uprzednio wejść w Start Menu, Windows Phone Developer Tools, Application Deployment i wybrać plik. Narzędzie „Tom XAP Installer” znacznie ułatwia ten proces, po zainstalowaniu go wystarczy kliknąć 2 razy na plik .XAP i automatycznie uruchomi się instalator aplikacji.

TomXAPWP7
Tom XAP installer

Wymagania aplikacji:
1. .NET 4.0 Framework i Windows Phone 7 SDK;
2. Odblokowane urządzenie za pomocą ChevronWP7 (instrukcja jak odblokować);
3. Urządzenie połączone z PC do Zune;

Dodatkowe informacje nt aplikacji można znaleźć tu.

Aplikacja do pobrania tu.