Jeżeli podczas instalacji systemu podaliśmy nasze konto Windows Live, przy każdorazowym uruchamianiu komputera system będzie nas prosił o zalogowanie do konta. Aby tego uniknąć wystarczy prosty zabieg.