Microsoft potrafi zaskakiwać. Co prawda – czasem pozytywnie, czasem niestety negatywnie – ale z samym faktem kłócić się chyba nikt nie może. Tym razem gigant postanowił sprawić niespodziankę...